ಅನುವಾದ
EnglishAfrikaansShqipՀայերենಕನ್ನಡ
 ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ
ಮೂಲಕ Transposh - website crowdsourcing translation plugin

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪರಿಭಾಷೆ

ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸುದ್ದಿ

ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್

  ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ, ನಾವು ತಂತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಕುಚಿತ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ 0.2 ಗೆ ಎಂಎಂ 4.5 ಎಂಎಂ. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ, These.We ಆಫ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಿಎನ್ಸಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು … ಓದಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್

ಡೈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಡೈಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೂರು ಡೈಸ್, ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು.   ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಘನ ಎತ್ತರ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.   ನಾವು ಡೈ ಹೊಂದಿವೆ … ಓದಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ

Form Springಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ಹಲವು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಲಾಲನೆ ಸಿಎನ್ಸಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೂಪಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಸಿ ವೈರ್ ಬಾಗುವುದು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬುಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ … ಓದಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ

torsion springತಿರುಚಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್

ಸೂಪರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತಂತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಿರುಚಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು 0.2 ಗೆ ಎಂಎಂ 3.0 ಎಂಎಂ. ತಿರುಚಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತಿರುಚುವ ಬಲ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಸಿ ತಿರುಚಿದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಕೋನಗಳು … ಓದಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ


ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪರಿಭಾಷೆ

Active Coils

Those coils which are free to deflect under load. For compression springs with square ends , total no. of coils minus two is a good approximation of number of active coils.

 

Angular relationship of ends

The relative position of the plane of the hooks or loops of extension springs to each other.

 

Baking

Heating of Electroplated Springs to relieve hydrogen embrittlement.

 

Buckling

Bowing or lateral deflection of compression springs when compressed, related to slenderness ratio (L/D)

 

Closed Ends

Ends of compression springs where pitch of the end coils is reduced so that the end coils touch.

 

Closed and ground ends

As with closed ends, except that the end is ground to provide a flat plane.

 

Closed Length

See Solid height.

 

Closed Wounds

Coils with adjacent coils touching.

 

Coils per inch

See Pitch

 

Deflection

Motion of spring ends or arms under the application or removal of an external load.

 

Elastic Limit

Maximum stress to which a material may be subjected without permanent set.

 

Endurance Limit

Maximum stress at which any given material may operate indefinitely without failiure for a given minimum stress.

 

Free Angle

Angle between the arms of a torsion spring when the spring is not loaded.

 

Free Length

The overlall length of a spring in the unloaded position.

 

Frequency

The lowest inherent rate of free vibration of a spring itself(usually in cycles per second) with ends restrained.

 

Gradient

See Rate (R)

Heat Setting

Fixturing a spring at elevated temperature to minimize loss of load at operating temperature.

 

Helix

The spiral form ( open or closed) of compression, extension, and torsion springs.

 

Hooke’s Law

Load is proportional to displacement.

 

Hooks

Open Loops or ends of extension springs.

 

Hot pressing.

See Heat setting.

Hydrogen Embrittlement

Hydrogen absorbed in electroplating or pickling of carbon steels tending to make the spring material brittle and susceptible to cracking and failure particularly under sustained loads.

 

Hysteresis

The mechanical energy loss that always occurs under cyclical loading and unloading of a spring, proportional to the area between the loading and unloading load deflection curves within the elastic range of a spring.

 

Initial Tension

The force that keeps the coils of an extension springs closed and which must be overcome before the coils start to open

 

Load

The force applied to a spring that causes a deflection.

 

Loops

Coil like wire shapes at the ends of extension springs that provide for attachment and force application.

 

Mean coil diameter

Outside spring diameter minus one wire diameter.

 

Modulus in shear or torsion

 

Coefficient of stiffness used for extension and compression springs.

 

Modulus in tension or bending

 

Coefficient of stiffness used for torsion and flat springs (Young’s Modulus)

 

Moment

See Torque

Open Ends, Not ground

 

End of a compression springs with a constant pitch for each coil.

 

Open and Ground ends

 

Open ends not ground followed by an end grinding operation.

 

Passivating.

Acid treatment of stainless steel to remove contaminants and improve corrosion resistance.

 

Permanent Set

A material that is deflected so far that its elastic properties have been exceeded and it does not return to its original condition upon release of load is said to have taken a  “permanent set”

 

Pitch

The distance from center to center of the wire in adjacent active coils (recommended practice is to specify number of active coils rather than pitch)

 

Preset

See remove set.

 

Rate

Change in load per unit deflection, generally given in Kg/mm.

 

Remove set

Full compression of a spring to solid state by manufacturer when needed to prevent length loss in operation.

 

Residual stress

Stresses induced by set removal, shot peening, cold working, forming or other means.

 

These stresses may or may not be beneficial, depending on the application.

 

Set

Length loss in operation due to high stresses and thereby improve fatigue life.

 

Shot Peening

A cold working process in which the material surface is peened to induce compressive stresses and thereby improve fatigue life.

 

Slenderness Ratio

Ratio of spring length to mean coil diameter.

 

Solid height

Height of a compression spring when under sufficient load to bring  all coils into contact with adjacent coils.

 

Spring Index

Ratio of the mean coil diameter to wire diameter.
Squared and ground Ends

 

See Closed and Ground Ends.

 

Squared Ends

See Closed Ends.

 

Stress Range

The difference in operating stresses at minimum and maximum loads.

 

Stress relieve

To subject springs to low temperature heat treatment so as to relieve residual stresses.

 

Squareness of ends.

 

Angular deviation between the axis of a compression springs and a normal to the plane of the ends.

 

Squareness under load

Same as in squareness of ends, except with the spring under load.

 

Torque

A twisting action in torsion springs which tends to produce rotation, equal to the load multiplied by the distance(or moment arm) from the load to the axis of the spring body.

 

Total number of coils

Number of active coils plus the coils forming the ends.

 

Trapped Stress

See residual stress.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು